OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Oferujemy możliwie najszerszy zakres szeroko pojętej obsługi prawnej firm, dostosowanej do wielkości biznesu klienta.

Współpracujemy z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi, biegłymi, księgowymi, aby optymalnie zabezpieczyć interesy naszych Klientów.

Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych jak również podmiotów gospodarczych, w szczególności obsługując:

 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o., S.A.)
 • Spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, partnerskie)
 • Spółki cywilne
 • Przedsiębiorców działających w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (branże: m.in. handel, usługi, hotelarstwo, budownictwo, IT, sieci handlowe)
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).

NASI EKSPERCI ŚWIADCZĄ PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ POPRZEZ:

 • udzielanie indywidualnych porad prawnych;
 • bieżące doradztwo prawne i konsultacje;
 • przygotowywanie pisemnych i ustnych opinii prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • opiniowanie i przygotowanie projektów dokumentów, w tym umów, regulaminów, oświadczeń oraz dokumentów korporacyjnych itp.;
 • zakładanie i rejestrację spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń;
 • wprowadzanie zmian w KRS;
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych;
 • uczestniczenie w negocjacjach;
 • uczestniczenie w mediacjach;
 • dochodzenie wierzytelności;
 • reprezentowanie Klientów przed sądami we wszystkich instancjach, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami na terenie całego kraju;
 • działania na rzecz firm w ramach pełnomocnictwa, prokury;
 • zastępstwo procesowe np. w zakresie dochodzenia należności, odszkodowań;
 • przeprowadzanie procesu likwidacji, zawieszania i wznawiania działalności;
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w przepisach prawnych
 • pozyskiwaniem koncesji i licencji (na transport, obrót paliwami, handel metalami itp.);
 • pomoc w otwarciu oddziału firmy zagranicznej na terenie Polski;
 • przekształcaniem spółek;
 • ubieganiem się o wizę biznesową, pozwolenie na pobyt tymczasowy, Kartę Stałego Pobytu;

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne, szczególnie z szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego, prasowego, prawa własności przemysłowej), jak również prawa budowlanego i prawa nieruchomości (m.in. obrotu nieruchomościami i ich komercjalizacji, najmu i dzierżawy, realizacji inwestycji budowlanych, umów zawieranych w procesie budowlanym, a także sporów sądowych i postępowań administracyjnych, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji).

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne, szczególnie z szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego, prasowego, prawa własności przemysłowej), jak również prawa budowlanego i prawa nieruchomości (m.in. obrotu nieruchomościami i ich komercjalizacji, najmu i dzierżawy, realizacji inwestycji budowlanych, umów zawieranych w procesie budowlanym, a także sporów sądowych i postępowań administracyjnych, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji).

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Nasi specjaliści zapewnią kompleksową obsługę prawną ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin prawa:

 • Prawo cywilne
 • Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Umowy i kontrakty
 • Prawo autorskie, własność intelektualna
 • Prawo budowlane
 • Prawo spadkowe
 • Prawo medyczne
 • Prawo Karne i Prawo Karne Skarbowe
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo rzeczowe
 • Prawo konsumenckie
 • Windykacja należności
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Dochodzenie odszkodowań
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

PORADY PRAWNE ON-LINE

Udzielamy profesjonalnych porad prawnych on-line (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobie udzielenia porady tj. telefonicznie, drogą e-mailową etc.) jak również w siedzibie firmy, Kancelarii prawnej lub w miejscu wskazanym przez Klienta.

DORAŹNA POMOC PRAWNA LUB STAŁA OPIEKA PRAWNA

Zapewniamy doraźną pomoc prawną lub stałą opiekę prawną. Stała obsługa prawna firm zapewnia możliwość skorzystania z porad naszych ekspertów w każdym czasie. Jednakże, umowa dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami i sprawdź w czym możemy Ci jeszcze pomóc.