PRZETARGI PZP

Oferujemy kompleksową współpracę w zakresie obsługi zamówień, w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Usługi jakie możemy Ci zaoferować, to m.in.

Wyszukiwanie
przetargów zgodnie z kryteriami firmy

(otrzymuj codziennie e-maile zawierające ogłoszenie o przetargu z wybranej przez Ciebie branży)

Analiza zdolności Przedsiębiorstwa do udziału w postępowaniu

zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ, w zakresie wcześniej wykonywanych robót oraz dysponowania kadrą techniczną

Przygotowanie
kompletnej


gotowej do podpisania
i przedłożenia Zamawiającemu Dokumentacji Przetargowej

Analiza zapisów
wzoru umowy z Zamawiającym
Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania

składania pytań, wyjaśnień, uzupełnień
do przetargu

Analiza postępowań przetargowych

Weryfikacja ofert konkurencyjnych pod kątem ich poprawności i ewentualnych podstaw do odrzucenia/wykluczenia oferty
z postępowania przetargowego

Archiwizacja
dokumentacji postępowania

Przygotowanie
projektów umów

Pomoc i wsparcie
na każdym etapie postępowania

Pełna obsługa prawna w postępowaniach odwoławczych przed
KIO i sądem wraz w zakresie tych
postępowań

Wyszukiwanie
przetargów zgodnie z kryteriami firmy

(otrzymuj codziennie e-maile zawierające ogłoszenie o przetargu z wybranej przez Ciebie branży)

Analiza zdolności Przedsiębiorstwa do udziału w postępowaniu

zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ, w zakresie wcześniej wykonywanych robót oraz dysponowania kadrą techniczną

Przygotowanie
kompletnej


gotowej do podpisania
i przedłożenia Zamawiającemu Dokumentacji Przetargowej

Analiza zapisów
wzoru umowy z Zamawiającym
Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania

składania pytań, wyjaśnień, uzupełnień
do przetargu

Analiza postępowań przetargowych

Weryfikacja ofert konkurencyjnych pod kątem ich poprawności i ewentualnych podstaw do odrzucenia/wykluczenia oferty
z postępowania przetargowego

Archiwizacja
dokumentacji postępowania

Przygotowanie
projektów umów

Pomoc i wsparcie
na każdym etapie postępowania

Pełna obsługa prawna w postępowaniach odwoławczych przed
KIO i sądem wraz w zakresie tych
postępowań

Jeśli jesteś firmą
działającą w obszarze branży budowlanej możemy również zaproponować Ci:

Przygotowanie kosztorysów budowlanych

w oparciu o dostarczone przedmiary lub obmiary

Proponujemy profesjonalną pomoc

stałą lub doraźną podczas całego procesu kompletnego przygotowania dokumentacji przetargowej

Każda usługa wyceniana jest indywidualnie

np. stawka godzinowa, pakiety, abonament. Wybierz system rozliczenia, który Cię interesuje i jest najkorzystniejszy dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami i sprawdź w czym możemy Ci jeszcze pomóc.